Ułatwienia dostępu

Zespół Placówek Oświatowych
w Borkach
zpo.borki@gminaborki.pl
ul. Wojska Polskiego 25,
21-345 Borki
(81) 857 42 40
609 102 679

Ten ważny dzień dla szkoły (i najważniejszy dla uczniów) rozpoczął się tradycyjnie od mszy świętej w kościele w Borkach, celebrowanej przez ks. Kazimierza Dudka.

Po mszy uczniowie klas I-VIII, rodzice, nauczyciele, zaproszeni goście spotkali się na sali gimnastycznej. Pan wicedyrektor, Tomasz Mitura w swoim wystąpieniu krótko podsumował mijający rok szkolny, podziękował uczniom, nauczycielom, pracownikom administracji i obsługi za pracę.

Następnie głos zabrali:  Wójt Gminy Borki, pan Marcin Czyżak oraz  ksiądz Kazimierz Dudek. 

Pierwszymi bohaterami tego dnia byli uczniowie z najwyższą średnią oraz ich rodzice. Po odbiór świadectw z wyróżnieniem najpierw wystąpili najmłodsi z klas I-III, potem uczniowie klas IV-VII, a następnie ósmoklasiści.

Z rąk pana dyrektora oraz wychowawczyni klasy VIII, p. Agnieszki Ciołek, świadectwa ukończenia szkoły podstawowej otrzymali również wszyscy uczniowie klasy ósmej.

Łukasz Kania odczytał nazwiska uczniów, którzy uzyskali średnią co najmniej 4,50 i zostali wpisani do Złotej Księgi. Prymusem Szkoły w roku szkolnym 2023/24, czyli uczniem klasy VIII z najwyższą średnią, została Izabela Stępniewska -  średnia  5,44. Gratulacje dla Izy! 

Następnie Julita Spocińska i Hubert Kojtych pożegnali naszych absolwentów w imieniu klas siódmych. 

Na koniec głos zabrali uczniowie klas VIII, którzy w części artystycznej podziękowali swoim nauczycielom, wychowawcom, rodzicom, dyrekcji oraz pracownikom obsługi za minione 8 lat nauki. Nie zabrakło chwil wzruszeń, pojawiły się łzy… i kolejny rok szkolny za nami, a kolejny rocznik wyruszył w świat „ (…) po życie sięgać nowe (…)”. Po zakończeniu oficjalnej części zakończenia roku na absolwentów oraz nauczycieli czekał pyszny tort, przygotowany przez rodziców ósmoklasistów.

Uczniowie klasy ósmej wraz z wychowawczynią dziękują za pomoc w przygotowaniu zakończenia roku szkolnego paniom: Dorocie Rapacewicz, Dorocie Bajdak, Marcie Adamowicz, Justynie Kruszyńskiej-Bącik, Jolancie Skowron, Ewie Frączek, Magdzie Jabłóńskiej, (dekoracje), pani Magdzie Mitura (warstwa muzyczna), panu Markowi Sikorze (nagłośnienie i obsługa techniczna) oraz  panu Grzegorzowi Oprawskiemu za poprowadzenie uroczystości. Słowa podziękowań kierujemy także  do rodziców absolwentów, rocznik 2023/24, za współpracę przy organizacji zakończenia szkoły klasy VIII.