Ułatwienia dostępu

Zespół Placówek Oświatowych
w Borkach
zpo.borki@gminaborki.pl
ul. Wojska Polskiego 25,
21-345 Borki
(81) 857 42 40
609 102 679

12 maja 2024 r. w Zespole Placówek Oświatowych w Borkach, odbyła się okolicznościowa wieczornica poświęcona Świętemu Janowi Pawłowi II. Znamienitych gości  oraz całą społeczność szkolną powitał pan wicedyrektor Tomasz Mitura, który w swoim przemówieniu podkreślił rolę autorytetu, jakim niewątpliwie był Jan Paweł II. Papież, który odegrał istotną rolę w kształtowaniu charakterów kilku pokoleń, przyjaciel młodzieży, wspaniały mówca i niestrudzony pielgrzym, ale przede wszystkim nauczyciel wiary, miłości, przebaczenia i pojednania.

W ten niezwykły wieczór hala sportowa rozbłysła nastrojowym światłem lampionów. Zgromadzeni goście mieli okazję wysłuchać montażu słowno-muzycznego pod hasłem „Droga do świętości” przygotowanego przez uczniów naszej szkoły pod kierunkiem pani Justyny Kruszyńskiej-Bącik. W czasie uroczystości goście mogli zobaczyć archiwalne nagrania, w których wybrzmiały niektóre przesłania Jana Pawła II, wygłoszone podczas pielgrzymek do Polski. Wzruszenie wzbudzili również wkraczający na scenę młodzi aktorzy, którzy wcielili się kolejno w role rodziców przyszłego Papieża, a następnie samego Karola Wojtyły, ukazując go jako dziecko, studenta, kapłana i wreszcie jako papieża. Nie zabrakło przy tym akompaniamentu instrumentów muzycznych (Klaudia Rola- saksofon).

Wyjątkowo podniosły nastrój całej uroczystości nadały utwory wykonane przez solistki (Alicja Mitura, Jowita Filip, Nadia Bober, Kamila Gaweł, Lena Adamczyk oraz Nina Lis) oraz szkolny chór złożony z uczniów i uczennic naszej szkoły. Przepiękne wiersze recytowane przez uczniów klas Va, VIa, VIb, VIIa i VIIb poruszały do głębi i były dopełnieniem przytaczanych przez narratorów treści.

Całość osadzono w przepięknej scenerii obrazującej drogę wiodącą do świętości. Wśród brzóz milcząca, ale jakże wymowna kapliczka z Figurą Matki Bożej, podkreślała papieskie wyznanie TOTUS  TUUS.

Część artystyczna zakończyła się owacjami na stojąco. Pan wicedyrektor podziękował uczniom i nauczycielom za przygotowanie wspaniałego występu. Następnie głos zabrali Ksiądz Proboszcz Kazimierz Dudek oraz Wójt Gminy Borki, pan Marcin Czyżak, którzy także okazali swoje uznanie dla talentu naszych uczniów oraz wyrazu artystycznego całej uroczystości..

Na wyjątkowość tego wydarzenia wpłynęła praca wielu nauczycieli: pani Dorota Rapacewicz-(dekoracja, fotorelacja), pan Marek Sikora (dźwięk, multimedia, dekoracja), pani Marta Adamowicz-(kostiumy, fotorelacja), pani Izabela Niewęgłowska (dekoracja, fotorelacja), pani Justyna Kruszyńska-Bącik (scenariusz, przygotowanie montażu słowno-muzycznego). Dziękujemy Rodzicom za zorganizowanie słodkiego poczęstunku, paniom z obsługi naszej szkoły oraz panu konserwatorowi za nieocenioną pomoc w przygotowaniach.

Wielkie podziękowania należą się wszystkim uczniom, którzy brali udział w części artystycznej. To dzięki Waszym wysiłkom i umiejętnościom mogliśmy przeżyć te niezapomniane chwile wzruszeń i refleksji.

Serdecznie dziękujemy wszystkim obecnym za to, że byli z nami tego pięknego majowego wieczoru.

Justyna Kruszyńska-Bącik

dyrektor stojący na granatowym tle przemawiający do mikrofonu, w tle brzony
uczniowie siedzący na krzesłach przebrani za Jana Pawła 2 w poszczególnych latach jego życia (za Papieża, za księdza, w latach studenckich)
uczennica ubrana na biało czarno z żółtą chustą na ramieniu przemawiająca do mikrofonu, w tle dekoracja Droga do świętości
Uczniowie w strojach z lat 30 XX w., matka trzymająca małego Karola i ojciec w stroju żołnierza
Uczennica śpiewająca do mikrofonu ubrana na biało czarno z żółtą chustą na ramieniu, w tle chór szkolny ubrany tak samo, biała kapliczka i brzozy
uczniowie siedzący na ławce ubrani na biało czerwono z żółtymi chustami, w tle dekoracja białe lampiony obraz Jana Pawła 2
uczennica w biało czarnym stroju grająca na saksofonie, przed nią uczniowie (artyści) siedzący a ławeczce.
uczennice ubrane na biało czarno z żółtą chustą na ramieniu przemawiające do mikrofonu, w tle dekoracja Droga do świętości
uczeń stojący na granatowym tle ubrany w garnitur z lat 40 XX w. trzymający w dłoni książkę, obok 2 uczniów stojących i ubranych na biało czarno
uczennice ubrane na biało czarno z żółtą chustą na ramieniu przemawiające do mikrofonu, w tle dekoracja Droga do świętości
uczennica ubrana na biało czarno z żółtą chustą na ramieniu przemawiająca do mikrofonu, w tle dekoracja Droga do świętości
uczeń w krótkich spodenkach, białej bluzce stojący na granatowym tle, przedstawiający kilkuletniego Jana Pawła 2
uczeń ubrany na biało czarno z żółtą chustą na ramieniu przemawiający do mikrofonu, w tle dekoracja Droga do świętości
wójt stojący na granatowym tle przemawiający do mikrofonu,  w tle brzony
uczeń i uczennica ubrani na biało czarno przemawiający do mikrofonu w tle brzozy
uczennice ubrane na biało czarno z żółtą chustą na ramieniu przemawiające do mikrofonu, w tle dekoracja Droga do świętości
uczennica ubrana na biało czarno z żółtą chustą na ramieniu przemawiająca do mikrofonu, w tle dekoracja Droga do świętości
uczennice śpiewające do mikrofonu ubrane na biało czarno z żółtymi chustami, w tle chór szkolny ubrany tak samo jak wokalistki
uczeń stojący w sutannie na granatowym tle
uczeń ubrany na biało czarno z żółtą chustą na ramieniu przemawiający do mikrofonu, w tle dekoracja Droga do świętości
dyrektor w garniturze przemawiający do mikrofonu, w tle dekoracja na granatowym tle Droga do świętości
uczennica ubrana na biało czarno z żółtą chustą na ramieniu przemawiająca do mikrofonu, w tle dekoracja Droga do świętości
uczennica ubrana na biało czarno z żółtą chustą na ramieniu przemawiająca do mikrofonu, w tle dekoracja Droga do świętości
chór szkolny ubrany na biało czarno z żółtymi chustami na ramieniu
uczennica ubrana na biało czarno z żółtą chustą na ramieniu przemawiająca do mikrofonu, w tle dekoracja Droga do świętości
uczeń ubrany na biało czarno z żółtą chustą na ramieniu przemawiający do mikrofonu, w tle dekoracja Droga do świętości
uczeń ubrany na biało czarno z żółtą chustą na ramieniu przemawiający do mikrofonu, w tle dekoracja Droga do świętości
uczennica ubrana na biało czarno z żółtą chustą na ramieniu przemawiająca do mikrofonu, w tle dekoracja Droga do świętości
uczennica ubrana na biało czarno z żółtą chustą na ramieniu przemawiająca do mikrofonu, w tle dekoracja Droga do świętości
ksiądz stojący na granatowym tle przemawiający do mikrofonu, obok 2 uczniów siedzących na krzesełkach w tle brzony
uczennica ubrana na biało czarno z żółtą chustą na ramieniu przemawiająca do mikrofonu, w tle dekoracja Droga do świętości
dekoracja na granatowym tle (napis Droga do świętości, obraz Jana Pawła 2, lampiony, biała droga, kwiaty kolorowe)
chór szkolny ubrany na biało czarno z żółtymi chustami na ramieniu obok uczniowie siedzący na ławce również ubrani jak chór
publiczność na przedstawieniu szkolnym (Wieczornica pt. Droga do  świętości), wójt, dyrektor, zaproszeni goście
Uczniowie w strojach z lat 30 XX w. stojący na niebieskim tle, Matka trzymająca małego Karola obok ojciec w stroju żołnierza.
uczennice ubrane na biało czarno z żółtą chustą na ramieniu przemawiające do mikrofonu, w tle dekoracja Droga do świętości
uczennica ubrana na biało czarno z żółtą chustą na ramieniu przemawiająca do mikrofonu, w tle dekoracja Droga do świętości
uczennica ubrana na biało czarno z żółtą chustą na ramieniu przemawiająca do mikrofonu, w tle dekoracja Droga do świętości
uczennica ubrana na biało czarno z żółtą chustą na ramieniu przemawiająca do mikrofonu, w tle dekoracja Droga do świętości
uczniowie siedzący przy stoliku i posilający się ciastem
uczennica grająca na saksofonie w tle brzozy
uczennice siedzące przy stoliku i posilające się ciastem.
biała kapliczka z Maryją  stojąca w brzozach
uczeń przebrany za Papieża stojący na granatowym tle, w tle brzozy
uczeń ubrany na biało czarno z żółtą chustą na ramieniu przemawiający do mikrofonu, w tle dekoracja Droga do świętości