Ułatwienia dostępu

Zespół Placówek Oświatowych
w Borkach
zpo.borki@gminaborki.pl
ul. Wojska Polskiego 25,
21-345 Borki
(81) 857 42 40
609 102 679

W naszej  społeczności szkolnej 29 października obchodziliśmy XXIII Dzień Papieski, który upamiętnia wydarzenie z dnia  16 października 1978 r., kiedy to Karol Wojtyła został Papieżem. XXIII Dzień Papieski przebiegał pod hasłem „Cywilizacja życia”.

W naszej szkole, która nosi imię Jana Pawła II, był to dzień szczególny. Co roku w Święto Patrona Szkoły odbywa się również uroczyste Ślubowanie Klas Pierwszych. W niedzielę, 29 października, cała społeczność szkolna udała się do parafialnego kościoła, by wziąć udział we Mszy Świętej celebrowanej przez ks. Kazimierza Dudka. Po czym uczniowie, nauczyciele, rodzice oraz zaproszeni goście zebrali się na sali gimnastycznej, na której kontynuację miała dalsza część uroczystości. Wszystkich zebranych powitała pani dyrektor Urszula Oprawska-Abdułłajew. W swoim wystąpieniu pani dyrektor przypomniała sylwetkę Św. Jana Pawła II podkreślając, iż pontyfikat Papieża Polaka powinien trwać w nas, w społeczności szkolnej ze względu na wartości i przesłanie, które on przynosił w kontekście rodziny, dzieci i młodzieży.

W kolejnej części uroczystości mogliśmy obejrzeć montaż słowno-muzyczny w wykonaniu uczniów naszej szkoły. Był on nawiązaniem do hasła przewodniego XXIII Dnia Papieskiego. Wysublimowane recytacje, uświetnione pięknym śpiewem chóru i solistów. Część artystyczna wzbudziła ogromne wzruszenie i skłoniła do refleksji, uwrażliwiając na fundamentalne prawdy wiary.

Po części artystycznej głos zabrał Wójt Gminy Borki ppłk rez. dr Radosław Sałata, który podkreślił powagę i wyjątkowość uroczystości, po czym zwrócił się do pierwszoklasistów, mówiąc, iż są przyszłością lokalnej społeczności oraz zapowiedzią silnego, mądrego i odpowiedzialnego pokolenia.  

Dla klasy pierwszej najważniejszym punktem Święta Patrona było ślubowanie, czyli uroczyste przyjęcie w poczet Uczniów Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Borkach. Pierwszoklasiści zaprezentowali swoje umiejętności recytatorskie. A następnie przyjęli na siebie zobowiązanie bycia dobrym uczniem, tolerancji i empatii dla innych ludzi.  Ślubując, Uczniowie zobowiązali się również do szacunku wobec Ojczyzny, tradycji, kultury. Pasowania dokonała pani dyrektor Urszula Oprawska-Abdułłajew. Potem pierwszoklasiści wspaniale zaśpiewali przygotowaną piosenkę, zostali nagrodzeni przez zgromadzonych gości gromkimi brawami. Na koniec, głos zabrała pani dyrektor Urszula Oprawska-Abdułłajew, która pogratulowała pierwszakom i przypomniała, że przed nimi bardzo ważne zadanie, jakim jest pilna nauka. Pani dyrektor Urszula Oprawska-Abdułłajew w swoim przemówieniu życzyła wszystkim, aby czas nauki w szkole był zarówno piękną przygodą, jak i okresem kształtowania przyszłości.

Zwieńczeniem uroczystości był słodki poczęstunek w postaci kremówek papieskich, na który zostali zaproszeni wszyscy zebrani.

XXIII Dzień Papieski cz.1