Ułatwienia dostępu

Zespół Placówek Oświatowych
w Borkach
zpo.borki@gminaborki.pl
ul. Wojska Polskiego 25,
21-345 Borki
(81) 857 42 40
609 102 679

Informujemy, że wpłat na Radę Rodziców można dokonywać u wychowawców klas oraz przelewem na rachunek bankowy

Nr rachunku: 24 8046 1012 2007 0500 2642 0001

W tytule przelewu prosimy wpisać 

Imię i Nazwisko dziecka oraz klasa

Prezydium Rady Rodziców