Ułatwienia dostępu

Zespół Placówek Oświatowych
w Borkach
zpo.borki@gminaborki.pl
ul. Wojska Polskiego 25,
21-345 Borki
(81) 857 42 40
609 102 679

Informacje o Zespole Placówek Oświatowych w Borkach

Budynek szkoły położony jest w centrum Bork, przy głównej ulicy, w pobliżu kościoła parafialnego.

W skład Zespołu wchodzą:

 • Publiczne Przedszkole,
 • Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Borkach.

Liczba uczniów w roku szkolnym 2022/2023:

 • szkoła podstawowa – 223

Liczba nauczycieli – 31, w tym:

 • 46% zatrudnionych stanowią nauczyciele dyplomowani, 32% mianowani, 19% kontraktowi, 3% stanowią stażyści,
 • 42% nauczycieli posiada dwie specjalności, natomiast 26% nauczycieli posiada 3 lub więcej specjalności,
 • 3 nauczycieli uzyskało wpis do ewidencji egzaminatorów Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej  w Krakowie.

Liczba pracowników niepedagogicznych – 14.

Obecne warunki lokalowe i wyposażenie szkoły:

 • 2 sale w punkcie przedszkolnym z węzłem sanitarnym i stołówką,
 • 1 sala oddziału przedszkolnego,
 • 5 sal edukacji wczesnoszkolnej (w tym jedna z tablicą interaktywną),
 • 6 sal, w których uczą się uczniowie klas IV-VI szkoły podstawowej
  (2 z tablicami interaktywnymi),
 • pracownia informatyczna, z której korzystają uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum,
 • 10 klasopracowni dla uczniów gimnazjum
  • biologiczna,
  • języka polskiego,
  • katechetyczna,
  • języka niemieckiego,
  • dwie pracownie matematyczne (jedna z tablicą interaktywną),
  • historyczna,
  • języka angielskiego (z tablicą interaktywną),
  • muzyczna,
  • fizyczno- chemiczna (z tablicą interaktywną),
 • hala sportowa wraz z wyposażeniem,
 • siłownia,
 • gabinet i magazyn nauczycieli wychowania fizycznego,
 • przebieralnie na lekcje wychowania fizycznego,
 • biblioteka z czytelnią i Multimedialnym Centrum Informacji (liczba woluminów w bibliotece -12468),
 • świetlica szkolna czynna w godz. 7.00 - 8.00 i 11.30 – 15.30,
 • stołówka dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum oraz stołówka dla dzieci z punktu przedszkolnego,
 • nowocześnie wyposażona kuchnia, gdzie przygotowywane są posiłki dla ponad 350 dzieci,
 • gabinet pedagoga szkolnego,
 • szatnie dla uczniów poszczególnych placówek wchodzących w skład Zespołu,
 • toalety na każdym piętrze dla dziewcząt i chłopców oddzielne dla każdego poziomu edukacji oraz węzły sanitarne przy sali gimnastycznej,
 • kompleks boisk Orlik,
 • plac zabaw dla dzieci.

Dla poprawy bezpieczeństwa uczniów w szkole działa monitoring.

Na straży praw uczniów stoją Samorządy Uczniowskie i Rzecznik Praw Ucznia.

NASZE ATUTY

Wychowujemy w duchu patriotyzmu i poszanowania tradycji.

Kultywujemy obrzędowość i tradycje szkoły.

Organizujemy:

 • wyjazdy do teatru,
 • rajdy,
 • wycieczki,
 • dyskoteki,
 • ciekawe zajęcia sportowe,
 • zimowiska,
 • maratony filmowe,

Jakość pracy szkoły podnosi udział uczniów w projektach organizowanych przez różne podmioty:

 • Szkoła bez Przemocy – Dzienniki regionalne i Fundacja Orange,
 • Cyfrowa szkoła – Ministerstwo Edukacji Narodowej i Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji,
 • „Zagrajmy o sukces” w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki,
 • e-OZEL - Fundacja Polskiej Akademii Nauk Oddział w Lublinie „Nauka i Rozwój Lubelszczyzny”,
 • Szkoła pełna energii – Centrum Edukacji Obywatelskiej,
 • Szkoła pełna zasobów – Centrum Edukacji Obywatelskiej,
 • Wzór na rozwój – Centrum Edukacji Obywatelskiej,
 • Weź oddech – Centrum Edukacji Obywatelskiej,
 • w-f z klasą – Centrum Edukacji Obywatelskiej,
 • Edukacja przez szachy w szkole – Polski Związek Szachowy.

Uczniowie uczestniczą w różnorodnych zajęciach pozalekcyjnych:

 • zajęcia rozwijające 
 • zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze,
 • zajęcia sportowe,
 • zajęcia przygotowujące do egzaminu klas ósmych.

Szkoła dąży do wprowadzania młodych ludzi w świat kultury i sztuki poprzez organizowanie koncertów, występów grup artystycznych, pełnoekranowych seansów filmowych i spotkań z ciekawymi ludźmi.

Nasi uczniowie odnoszą sukcesy w konkursach i zawodach sportowych na szczeblu wojewódzkim, powiatowym i gminnym.

Promujemy zdrowy i higieniczny tryb życia oferując:

 • dodatkowe zajęcia sportowe,
 • owoce,
 • mleko,
 • obiady w stołówce szkolnej.

W szkole działają:

 • Szkolne Koło Caritas,
 • Szkolne Koło Wolontariatu,
 • Szkolne Koło Krajoznawczo-Turystyczne,
 • Uczniowski Klub Sportowy „Bystrzyca”,
 • ZHP.

Prowadzimy zajęcia z zakresu profilaktyki uzależnień.