Ułatwienia dostępu

Zespół Placówek Oświatowych
w Borkach
zpo.borki@gminaborki.pl
ul. Wojska Polskiego 25,
21-345 Borki
(81) 857 42 40
609 102 679

Deklaracja dostępności Zespołu Placówek Oświatowych w Borkach

Zespół Placówek Oświatowych w Borkach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zespołu Placówek Oświatowych w Borkach.

 • data publikacji strony internetowej:
 • data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • dokumenty cyfrowe typu pdf, doc, docx, odt nie są w pełni dostępne ze względu na ich ilość oraz sukcesywne doszkalanie pracowników, co skutkuje, iż na dzień wystawienia deklaracji nie jest możliwe uzyskanie wszystkich plików w pełni dostępnych cyfrowo. Dokładamy wszelkich starań aby w najbliższym możliwym czasie wszystkie pliki były w pełni dostępne cyfrowo. Mimo wszystko pliki dostępne w serwisie są odczytywane przez programy wspomagające, jedynie ich konstrukcja nie jest w pełni dostępna,
 • filmy przed 01.01.2024 r. nie posiadają napisów dla osób głuchych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • deklarację sporządzono dnia:
 • deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: dział administracji.
 • e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • telefon: 81 85 74 240

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • organ nadzorujący: Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Borkach
 • adres: ul. Wojska Polskiego 25
  21-345 Borki
  woj. lubelskie
 • e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • telefon: 81 857 42 40

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 1. Budynek Zespołu Placówek Oświatowych w Borkach usytuowany jest w Borkach przy ulicy Wojska Polskiego 25.
 2. Obok budynku szkoły, od strony ulicy Spółdzielczej znajduje się parking, na którym wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.
 3. Dojście do wejścia głównego jest utwardzone i wolne od przeszkód architektonicznych.
 4. Do budynku prowadzi pięć wejść.
  1. Szkoła podstawowa 
   1. Dwa wejścia od strony ulicy Wojska Polskiego. 

    Wejście główne jest ogólnodostępne w godzinach pracy szkoły. Nie stwarza barier architektonicznych. Zaopatrzone w podjazd dla osób z niepełnosprawnościami. Podwójne drzwi dwuskrzydłowe, wejście przez jedno skrzydło (możliwość otwarcia drugiego), otwierane ręcznie. Przy drzwiach znajduje się dzwonek.

    Drugie wejście, dla uczniów i rodziców, prowadzi bezpośrednio do szatni. Nie jest dostępne dla osób z niepełnosprawnościami. Prowadzą do niego schody.

    Trzecie wejście od ulicy Spółdzielczej (od strony zachodniej, prowadzące wprost z parkingu), nie jest dostępne dla osób z niepełnosprawnościami. Prowadzą do niego schody.
  2. Przedszkole

   1. Wejście główne od strony ulicy Wojska Polskiego zaopatrzone w podjazd dla osób z niepełnosprawnościami. Podwójne drzwi dwuskrzydłowe, wejście przez jedno skrzydło (możliwość otwarcia drugiego), otwierane ręcznie.
   2. Wejście od ulicy Spółdzielczej nie jest dostępne dla osób z niepełnosprawnościami. Prowadzą do niego schody.
 5. Budynek posiada dodatkowo wyjścia ewakuacyjne umieszczone zarówno na parterze jak i bezpośrednio z piwnic.
 6. Pomieszczenia znajdują się na 3 kondygnacjach.
 7. Wszystkie korytarze są dostępne.
 8. W budynku szkoły jest jedna winda przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Znajduje się na parterze po prawej stronie od wejścia głównego. Winda umożliwia przedostanie się na wyższe i niższe kondygnacje.
 9. Sekretariat szkoły znajduje się na parterze po prawej stronie od wejścia głównego.
 10. Do każdej osoby z niepełnosprawnością, po zgłoszeniu się do Sekretariatu zostanie skierowany pracownik, który zapewni odpowiednie wsparcie w załatwieniu sprawy.
 11. Budynek szkoły wyposażony jest w dwie toalety dostępne dla osób z niepełnosprawnościami: jedna na parterze, a druga na pierwszym piętrze.
 12. Na parterze, po lewej stronie od wejścia (przy hali sportowej), znajduje się pomieszczenie szatniowo – sanitarne przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
 13. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 14. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 15. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących, nie można skorzystać z tłumacza języka migowego. Brak informacji dotykowej/głosowej.
 16. Szczegółowe informacje o rozmieszczeniu pomieszczeń w budynku, miejscach parkingowych, toaletach, itp. można uzyskać drogą mailową i/lub telefoniczną. 

  Dane kontaktowe:

  Sekretariat: tel.: 81 857 42 40, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Skróty klawiaturowe

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 1. Zmiana wersji kontrastowej - odwrócenie kolorów,  monochromatyczny, ciemny kontrast, jasny kontrast, niskie nasycenie, wysokie nasycenie, podświetlenie linków, podświetlenie nagłówków.
 2. Czytnik ekranu - przeglądarka czyta na głos wybrany tekst na stronie w języku strony.
 3. Nawigacja po klawiaturze - możliwość nawigacji za pomocą klawiatury, dzięki czemu strona jest łatwo dostępna bez użycia myszy.
 4. Możliwość zmiany rozmiaru czcionki - łatwe dostosowanie tekstu do swoich potrzeb, ustawienia rozmiaru czcionki, wysokości linii i odstępów między literami.
 5. Widoczny fokus - znaczenie miejsca, które aktualnie oczekuje na sygnały wprowadzane przez użytkownika za pomocą klawiatury (naciśnięcia klawiszy).

Sterowanie menu strony:

TAB - zaznacza kolejny element.
SHIFT + TAB - zaznacza poprzedni element.
ENTER - przenosi nas do linkowanej treści.
Strzałka w prawo - przenosi fokus na następny element na pasku menu.
Strzałka w lewo - przenosi fokus na poprzedni element na pasku menu.
Strzałka w dół  - otwiera podmenu i przenosi fokus na pierwszą pozycję w podmenu.
Strzałka w górę - otwiera podmenu i przenosi fokus do ostatniej pozycji w podmenu.
Home - przenosi fokus na pierwszy element na pasku menu.
End  - przenosi fokus na ostatni element na pasku menu.