Ułatwienia dostępu

Zespół Placówek Oświatowych
w Borkach
zpo.borki@gminaborki.pl
ul. Wojska Polskiego 25,
21-345 Borki
(81) 857 42 40
609 102 679
Klasa Imię i nazwisko wychowawcy
I mgr Izabela Niewęgłowska
IIa mgr Dorota Rapacewicz
IIb mgr Dorota Bajdak
IIIa mgr Jolanta Skowron
IIIb mgr Ewa Frączek
IV mgr Danuta Witek
Va mgr Aldona Sobczuk
Vb mgr Barbara Kalitka-Zelent
VIa mgr Marek Sikora
VIb mgr Justyna Kruszyńska-Bącik
VIIa mgr  Karolina Sałata
VIIb mgr Roman Pawelec
VIII mgr Agnieszka Ciołek