Ułatwienia dostępu

Zespół Placówek Oświatowych
w Borkach
zpo.borki@gminaborki.pl
ul. Wojska Polskiego 25,
21-345 Borki
(81) 857 42 40
609 102 679

Lista numerów telefonów pod którymi można otrzymać pomoc psychologiczną i wsparcie dla osób znajdujących się w kryzysie psychicznym.

Numery telefonów są bezpłatne.

Dzwoniąc pod wybrane numery skontaktujesz się z osobami które posiadają kompetencje i są w stanie pomóc Tobie, lub wesprzeć Cię w pomocy bliskiej osobie.

Całodobowe bezpłatne numery pomocowe

Centrum Wsparcia dla Osób Dorosłych w Kryzysie Psychicznym  800 702 222

Link do strony Centrum Wsparcia dla Osób Dorosłych w Kryzysie Psychicznym

Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży 116 111

Link do strony 116111

Telefon wsparcia emocjonalnego dla dorosłych  116 123

Link do strony Instytut Psychologii Zdrowia

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka  800 121 212

Link do strony Rzecznik Praw Dziecka

Ogólnopolski telefon dla ofiar przemocy w rodzinie „Niebieska Linia”  800 120 002

Link do strony Ogólnopolskie Pogotowie dla ofiar przemocy w rodzinie

Całodobowa bezpłatna infolinia dla dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli 800 080 222

Link do strony Linia dzieciom

Lista bezpłatnych numerów pomocowych

Bezpłatny anonimowy telefon i czat zaufania dla dzieci i młodzieży  800 119 119

Czynny codziennie od 14:00 do 22:00

Link do strony Telefon i czat zaufania

Telefon dla rodziców i opiekunów dzieci w kryzysie 800 800 602

Czynny od poniedziałku do piątku, w godzinach 16:00-20:00

Link do strony Fundacji Słonie na Balkonie 

Antydepresyjny telefon zaufania  22 484 88 01

Czynny od poniedziałku do piątku od 15:00 do 20:00

Link do strony Stop depresji

Ogólnopolski telefon zaufania Narkotyki – Narkomania  800 199 990

Czynny codziennie od 16:00 do 21:00

Link do strony Krajowe Biuro do spraw przeciwdziałania narkomanii

Pomarańczowa linia dla rodziców, których dzieci sięgają po alkohol lub narkotyki  801 140 068

Czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 14.00 do 20.00

Link do strony Pomarańczowa linia

Numer alarmowy w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia 112

Inne numery pomocowe można znaleźć na stronach:

Bezpłatne numery pomocowe

Ważne telefony antydepresyjne

Pokonać kryzys