Ułatwienia dostępu

Zespół Placówek Oświatowych
w Borkach
zpo.borki@gminaborki.pl
ul. Wojska Polskiego 25,
21-345 Borki
(81) 857 42 40
609 102 679

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

Publicznego Przedszkola w Borkach

7:00-8:00 – Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów   dzieci. Kontakty indywidualne nauczyciela z dziećmi i rodzicami.

8:00-8:45 – Zabawy integrujące grupę. Ćwiczenia ogólnorozwojowe (np. rozwijające percepcję wzrokową i słuchową, grafomotorykę). Rozmowy kierowane na tematy zgodne z zainteresowaniami dzieci. Ćwiczenia poranne. Zabawy ruchowe.

8:45-9:00 – Przygotowanie do śniadania.

9:00-9:30 – Śniadanie.

9:30-10:15 – Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą.

10:15-11:45 – Spacery, zabawy dowolne na placu przedszkolnym lub w sali, ćwiczenia gimnastyczne.  W wybranych grupach zajęcia z języka angielskiego zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć.

11:45-12:00 – Przygotowanie do obiadu.

12:00-12:30 – Obiad.

12:30-13:15 – Leżakowanie, ćwiczenia relaksacyjne.

13:15-14:15 – Zabawy dydaktyczne, ćwiczenia graficzne, utrwalanie poznanych wierszy i piosenek. Słuchanie opowiadań nauczyciela na podstawie literatury dziecięcej. Zabawy dowolne w sali lub na placu przedszkolnym.

14:15-14:30 – Przygotowanie do podwieczorku.

14:30-14:45 – Podwieczorek.

14:45-16:00 – Ćwiczenia indywidualne z dziećmi dostosowane do ich możliwości i potrzeb. Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci. Rozchodzenie się dzieci do domu.